Рада Національного банку України затвердила Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік

17 Сентября 2014
На засіданні Ради Національного банку України (дали – Рада), що відбулося 11 вересня 2014 року, були розглянуті результати проведення у поточному році грошово-кредитної політики, її вплив на стан соціально-економічного розвитку країни та Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік.

Рада визнала, що грошово-кредитної політика у цьому році проводилася відповідно до Основних засад грошово-кредитної політики на 2014 рік, а монетарні заходи, які були вжиті Національним банком України, відповідали тим складним процесам, що відбувалися в економіці.

Рада рекомендувала Правлінню Національного банку України зосередити свою діяльність на підтриманні стабільності банківської системи та валютного ринку, підвищенні ліквідності Фонду гарантування фізичних осіб.

Розглядаючи Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік, члени Ради відзначили, що головним напрямом грошово-кредитної політики на 2015 рік має стати зниження показника приросту індексу споживчих цін за рік до рівня близько 9%. Зростання реального ВВП у 2015 році передбачається на рівні 1,0%, приріст монетарної бази прогнозується на рівні 20%. Прогнозні значення узгоджено між відповідними органами державної влади України та Міжнародним валютним фондом у рамках програми “Стенд-бай”. Як зазначила Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, регулятор рішуче налаштований дотримуватися взятих відповідно до цієї програми зобов’язань.

Стратегія грошово-кредитної політики в середньостроковій перспективі базуватиметься на застосуванні режиму інфляційного таргетування, реалізація якого ґрунтуватиметься на дотриманні таких основних принципів: безумовної пріоритетності цілі щодо цінової стабільності та підпорядкування їй усіх інших цілей і завдань грошово-кредитної політики; тактичної гнучкості та орієнтації на досягнення середньострокових цілей; використання режиму гнучкого обмінного курсу, який передбачає визначення вартості гривні до іноземних валют на основі співвідношення ринкового попиту та пропозиції; перспективного характеру прийняття рішень; прозорості діяльності Національного банку України.

За підсумками обговорення Рада затвердила Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік, які опубліковані на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку.

Під час засідання Рада Національного банку затвердила кошторис доходів і витрат Національного банку України на 2015 рік та частину прогнозованого прибутку до розподілу за 2015 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України.

Члени Ради прийняли до уваги заплановане скорочення витратної частини кошторису Національного банку України, зокрема, наміри центрального банку позбутися непрофільних активів, скоротити витрати на утримання персоналу, адміністративно-господарські витрати тощо. Було наголошено, що такий підхід регулятора до витрачання державних коштів повністю відповідає непростим реаліям сьогодення та ґрунтується на принципах економії та раціональності.

Підбиваючи підсумки засідання, Голова Ради Станіслав Буковинський висловив сподівання, що проведення центральним банком узгодженої грошово-кредитної політики буде ефективним та матиме позитивний вплив на відновлення економічного зростання в державі.

Источник :
ТЕГИ :