Національний банк України відніс ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» до категорії неплатоспроможних

3 Сентября 2014
Починаючи з квітня поточного року спостерігалося погіршення фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК" (далі – Банк). Активні операції здійснювались без відповідної оцінки їх ризиковості та якості забезпечення, здійснення таких операцій не могло забезпечити своєчасне та повне повернення коштів вкладникам і кредиторам банку.

У зв’язку з притаманними діяльності Банку ризиками, зокрема кредитним, ліквідності, репутації, порушенням пруденційних вимог Національного банку України (далі – Національний банк), надходженням скарг від клієнтів про невиконання Банком своїх зобов’язань, у ньому було ініційовано та проведено станом на 22.05.2014 позапланову інспекційну перевірку.

Інспектуванням установлено порушення Банком вимог нормативно-правових актів Національного банку та підтверджено факти невиконання зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами, що стало підставою для віднесення Банку в червні 2014 року до категорії проблемних та призначення куратора – службовця Національного банку.

Згідно з вимогами банківського законодавства Банку було встановлено строк для вжиття заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Однак власниками істотної участі в Банку не були здійснені невідкладні заходи, спрямовані на покращення стану ліквідності банку. Запланованих заходів із фінансової підтримки шляхом надходження коштів від акціонерів та від вивільнення активів недостатньо для відновлення його платоспроможності.

Керівники Банку (голова правління, три його заступники та головний бухгалтер) звільнені з відповідних посад.

Ураховуючи вищезазначене, відсутність перспектив відновлення діяльності Банку, з метою захисту інтересів його вкладників та інших кредиторів, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 67, 73, 75, 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" постановою Правління Національного банку від 02.09.2014 № 545 прийнято рішення про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК" до категорії неплатоспроможних.

Источник :
ТЕГИ :