Київська влада відродить потужні промислові виробництва

16 Июля 2014
Стан та перспективи розвитку промисловості в столиці обговорили на спільному засіданні Президії Торгово-промислової палати України та Ради Київської ТПП.

«Згадаймо, в 1990 році надходження до бюджету міста Києва від промисловості становили 70%! Сьогодні, за нашими даними – всього близько 10%. Але, всупереч обставинам, ми не даремно говоримо про потенціал і можливості галузі, які насправді є колосальними», – зазначив президент ТПП України Геннадій Чижиков. Наочним прикладом його слів стала виставка продукції столичних підприємств, яка відбулася паралельно із засіданням Президії. На ній були представлені продукція та розробки київських підприємств – переможців програми «Столичний стандарт якості».

Сьогодні в Києві налічується близько 7000 великих, середніх і малих підприємств. В обсязі реалізованої продукції України частка Києва становить 5%. Частка валової доданої вартості промисловості міста становить близько 7,5%. Провідні місця займають фармацевтика, харчова промисловість, хімічна, целюлозно-паперова промисловість, а також видавнича справа. Частка інноваційно-активних підприємств становить близько 25%.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Людмила Денисюк в своєму виступі зазначила, що сьогодні промисловість переживає далеко не найкращі часи. Адже в поточному році обсяги виробництва знизилися на 12,7%. Практично всі галузі, окрім фармації та хімічної, спрацювали в «мінус». До того ж за останні 20 років промисловість втратила позиції галузі, що складає основу наповнення бюджету міста.

«Але навіть в таких складних умовах свого існування та в період економічної кризи в цьому секторі економіки створюється близько 1/3 валового внутрішнього продукту країни. Ми повинні зробити все можливе для відродження промисловості. А це, перш за все, врегулювання законодавчої бази та створення умов для входження інвестицій до промислового комплексу. Сьогодні країни, що розміщали свої виробництва в Азії, повертають їх до себе. Тому що сталий розвиток реального сектора економіки неможливий без проведення виваженої державної промислової політики. Її значущість як для Києва, так і для держави в цілому надзвичайна. Від рівня розвитку промислового сектору залежить конкурентоздатність товарів і послуг вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, а отже й економічного зростання країни», – зазначила Людмила Денисюк.

Присутні на засіданні піднімали також ряд інших проблемних питань, які необхідно вирішити вже найближчим часом. Зокрема, запровадити практику надання землі в оренду підприємствам на довгостроковий період, що стане для інвесторів гарантією надійного вкладання коштів. Сьогодні існує нагальна потреба в модернізації застарілих виробництв. Але якщо це зробити лише за рахунок самих підприємств, знадобиться не менше 10 років, що значно загальмує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на закордонних ринках. До того ж стала очевидною необхідність в підготовці кваліфікованих робітничих кадрів для галузі. Зараз в місті практично повністю відсутня система підготовки кадрового резерву для виробничої галузі.

Присутні зійшлися на думці про необхідність реалізації проекту індустріального парку «Київська бізнес гавань», який має стати центром промислового потенціалу міста подібно аналогічним технопаркам і промисловим кластерам в Європі та інших країнах світу. А також щодо доцільності створення програми розвитку столичної промисловості в рамках стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Источник :