Українські травматологи-ортопеди розробили новітні мінімальноінвазивні технології для лікування хворих з переломами довгих кісток і таза

19 Сентября 2014
Науковці ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця розробили та впровадили мінімальноінвазивні технології лікування переломів та ортопедичної патології кісток кінцівок і таза оригинальними стержневими апаратами зовнішньої фіксації.

Впровадження новітніх мінімальноінвазивних технологій лікування хворих з переломами довгих кісток і таза, особливо при політравмі та вогнепальних переломах, при складній ортопедичній патології у хворих із застарілими звихами стегневої кістки при необхідності ендопротезування, у практиці онкоортопеда при метастатичних переломах розробленими колективом авторів апаратами зовнішньої фіксації на основі стержнів дозволило:

Поліпшити результати лікування потерпілих з політравмою застосовуючи вперше для превентивної іммобілізації переломів розроблений для цього апарат;

Значно удосконалити лікування травматичних центральних та застарілих звихів стегна у дорослих при необхідності їх ендопротезування вперше застосувавши для цього розроблений стержневий апарат і запатентовану методику лікування;

Проводити успішне лікування тяжких онкологічних хворих з метастатичними переломами проксимального відділу стегневої кістки вперше застосувавши для цього удосконалені стержневі апарати Костюка;

Значно поліпшити лікування епіметафізарних переломів великогомілкової кістки, запобігти інфекційним ускладенням і розвитку тяжких форм деформуючого артрозу гомілковостопного суглобу, які розвиваються в середньому у 40% хворих при лікуванні загальноприйнятими методами.

У звязку з проведенням АТО, поряд із проблемою лікування політравми, актуальними є тяжкі бойові пошкодження кінцівок. Летальність та інвалідність серед хворих з політравмою по Києву складає біля 31% і 40% відповідно. Частота вогнепальних поранень і пошкоджень лплроно – рухової системи становить більше 70% від усіх бойових пошкоджень.

Застосування спеціально створеного стержневого апарату для превентивної іммобілізації у потерпілих з політравмою та бойовими пошкодженнями при наявності переломів довгих кінцівок і нестабільних переломах таза в гострий період травматичної хвороби є дієвим протишоковим методом, що покращує результати лікування, зменшує термін перебування у відділені реанімації в середньому на 2 дня і термін лікування у стаціонарі на 3-4 дні. Один день перебування хворого у реанімації коштує бюджету близько 1000,00 гривень, а у стаціонарі – 650,00. У перепахунку на одну тисячу потерпілих економія бюджету складає біля 4-х мільйонів гривень.При зменшені летальності та інвалідності на 2-3% економія буде у рази більшою тому, що травмуються, як правило, громадяни працездатного віку. Апарати пройшли успішну клінічну апробацію, мають дозвіл МОЗ України для застосвання в медичній практиці. Накладання апарату не потребує спеціального навчання.

Застосування методик мінімальноінвазивного лікування в онкологічних хворих з метастатичними переломами довгих кісток, особливо при переломах проксимального відділу стегнової кістки, дозволило суттєво зменшити термін перебування у стаціонарі, поліпшити якість життя хворих, відновити здатність ло самообслуговування і подальшого радикального лікування основного захворювання.

В розробці даної технології приймали участь: Гайко Г.В., академік НАМН , д.мед. н., професор, директор ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Герасименко С.І., головний лікар ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Костюк А.Н., к.мед.н., ортопед – травматолог ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Полулях М.В., д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу захворювання суглобів у дорослих ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Проценко В.В., д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Бур’янов О.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Лябах А.П., д.мед.н., професор, завідувач відділу патології стопи та складного протезування ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України».

Источник :
ТЕГИ :